Contacts

Dnipro

AKAM HEAD OFFICE
4, Shevchenko lane
Dnipro City, Ukraine, 49044
phone +38 (067) 815 33 28
info@akam.ua

Olga Rozhenko
phone +38 (067) 483 39 22
rozhenko@akam.ua
info@akam.ua

Kyiv

KYIV OFFICE
10, Novovokzalnaya Street,
Kyiv City, Ukraine, 03038

Oksana Baginska
+38 (067) 543 36 12
baginskaya@akam.ua

Area offices

Kharkov City, Poltava City, Sumy City, Kremenchuk City, Zaporizhzhia City
Konstantin Pavluk-Pavluchenko
phone +38 (067) 565 87 58
pavlychenko@akam.ua

Отправьте ваше сообщение

AKAM, 2023

Search